Apuvälineitä harjoitteluun Övningar och hjälpmedel


Yleisiä esitysohjeita

Det er Norden: kaikki laulavat mukana kaikessa, islantia ei tule. Jos joku kielistä tuntuu supervaikealta, voi laulaa uuuu tai aaaaa. Tärkeintä on, että laulu raikaa koko ajan yhtä innokkaana.

En droppe i havet: lauletaan vain soolostemmat: sopraanot ja tenorit ylempi, altot ja bassot alempi. Laulussa lauletaan vuorotellen suomeksi ja ruotsiksi. Laulettavaksi voi valita vain suomenkieliset osuudet TAI voi laulaa kaiken. Uusi nuotti on tulossa pikapuolin!

Finlandia: osa mieskuoroista laulaa TTBB-version mukaan, stemmat sopivat sekakuoroversioon. Pohjolan porukat laulaa SATB-nuotin mukaan. Säkeistöt lauletaan oheisen nuotin mukaan. Jos jossain muussa tilanteessa halutaan laulaa myös toinen säkeistö suomeksi, pitää siitä sopia erikseen ja kirjoittaa teksti nuottiin.

Kalliolle kukkulalle: lauletaan ensin pelkkä melodia eli sopraanostemma, sitten muut stemmat mukaan ja kolmoskerralla modulaatio stemmoineen.
Lauletaan kaikki "tyttö" sukupuolesta riippumatta.


Allmänt om fellessangene/allsång

Det er Norden: alla sjunger med i allt, isländskan tas inte med. Om något av språkena känns olidligt svårt kan man sjunga t.ex. med uuu eller aaa.

En droppe i havet: bara de två solostämmorna sjungs. Sopraner & tenorer den högre,  altar & basar den lägre. Man sjunger en del av sången på finska, en del på svenska. Finländarna sjunger de finska delarna och andra de svenska. Om man vill sjunga med i allt, det passar också perfekt.  En ny version av noten kommer att delas ut här på nätet inom kort!

Finlandia: vissa finska manskörer sjunger enligt TTBB-versionen, men de stämmorna passar ihop med SATB-versionen. Önskan är att alla andra övar enligt SATB-noterna. 

Kalliolle kukkulalle: först sjunger man unisont, alltså enligt sopranstämman, sen andra stämmor med, tredje gången modulation + stämmor.


Kalliolle kukkulalle