Nasom

Välkommen till Nasom!
Tervetuloa Nasomin kotisivulle!

Parad - Kulkue 10.6.22
Parad - Kulkue 10.6.22

Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är en samarbetsorganisation för arbetarsångarförbunden i Norden.

NASOM arrangerar gemensamma sång- och musikstämmor runt om i Norden, och medlemsorganisationerna bjuder dessemellan in varandra och körerna i grannländerna till nationella körfestivaler. Inom NASOM ordnas också utbyte av körmusik och dirigentutbildning m.m.

Följande nordiska förbund är medlemmar i NASOM

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund
Norsk Sangerforbund
Suomen Työväen Musiikkiliitto - Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet
Svenska Arbetarsångarförbundet

Ordförandeskapet i NASOM går runt bland medlemsorganisationerna. Från oktober 2022 och under fem år framåt är det Svenska Arbetarsångarförbundet som har ordförande- och sekreterarsysslorna.

Länkar till medlemsförbunden hittar du under fliken kontakter. Där finns också en aktuell adresslista till styrelsemedlemmarna i NASOM.

På medlemsförbundens hemsidor finner du bland annat uppgifter om planerade körfestivaler och andra arrangemang.

Danmarkskor & Skjold 11.6.2022
Danmarkskor & Skjold 11.6.2022

Pohjoismainen Työväen Musiikkiliitto, NASOM, toimii Työväen Musiikkiliittojen yhteistyöelimenä Pohjoismaissa.

NASOM järjestää yhteisiä musiikkijuhlia ympäri Pohjolaa. Jäsenliitot pitävät musiikkijuhlien välisenä aikana yhteyttä toisiinsa ja kutsuvat muiden liittojen musiikkiryhmiä esimerkiksi kansallisille musiikkijuhlille. NASOM järjestää myös muun muassa nuottien vaihtoa sekä erilaisia koulutuksia ja kursseja.

Seuraavat pohjoismaiset liitot ovat NASOMin jäseniä:

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (Tanska)
Norsk Sangerforbund (Norja)
Suomen Työväen Musiikkiliitto
Svenska Arbetarsångarförbundet (Ruotsi)

NASOMin puheenjohtajuus kiertää jäsenjärjestöjen kesken viisivuotiskausittain. Ruotsin Työväen Musiikkiliiton edustajat toimivat NASOMin puheenjohtajana ja sihteerinä viiden vuoden ajan lokakuusta 2022 lähtien.

Jäsenliittojen ja jäsenryhmien yhteystiedot on listattu Yhteystiedot-alasivulla. Liittojen kautta saa yhteyden myös NASOMin hallituksen jäseniin.

Jäsenliittojen kotisivuilta löytyy paljon tietoa kunkin maan omista musiikkijuhlista ja muista tapahtumista sekä koulutuksista.

Tervetuloa Nasomin jäseneksi - Bli medlem i Nasom

Uusia jäsenryhmiä otetaan ilolla vastaan kaikista Pohjoismaista ja Baltiasta! 
Nya medlemmar från alla Nordiska länder samt Baltikum är välkomna!
Jäsenmaksu vain 10 SEK/henkilö/vuosi.
Medlemsavgift bara 10 SEK/person/år.