GDPR

Näin käsittelemme tietojasi - Så här hanterar vi dina personliga uppgifter

TIETOTURVALAUSEKE

NASOMilla ei ole keskitettyä jäsenrekisteriä, joten sillä on rajoitettu pääsy nimiin ja henkilötietoihin.

Kursseille, konferensseihin, kokouksiin ja musiikkijuhlille ilmoittautumisten yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja ja tietoa esim. allergioista. Tämä on pakollista, jotta tilaisuuksia/tapahtumia voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki tiedot tuhotaan, kun tilaisuus/tapahtuma on päättynyt. Mitään tietoja ei käytetä muissa yhteyksissä. Mitään henkilötietoja ei tallenneta luottamustehtävissä toimivien henkilöiden nimiä lukuun ottamatta. Näiden henkilöiden nimet tallentuvat esim. kokouspöytäkirjojen mukana. Pöytäkirjat säilytetään salasanalla suojattuna. Pöytäkirjojen säilyttämisen taustalla on järjestön historian taltioiminen tuleville polville.

Jos NASOM tekee massapostituksia sähköpostitse, se tehdään piilokopiona, eli vastaanottajien sähköpostiosoitteet eivät näy muille kuin postin lähettäjälle.

Internkontroll i NASOM vedrørende GDPR

NASOM har ingen sentralt medlemsregister og har derfor en begrenset tilgang til navn og personopplysninger.

Ved påmelding til kurs, konferanser, møter og stevner kan det innhentes navn og opplysninger om allergier osv. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge aktiviteten på en best mulig måte. Alle disse opplysningene skal slettes etter arrangementet er oppgjort. Ingen opplysninger kan brukes i andre sammenhenger. Ingen personopplysninger lagres utover navn på tillitsvalgte osv. i protokoller fra møter. Protokollene oppbevares av hensyn til historien til organisasjonen.

Når mail masseutsendes skal det brukes blindkopi, så ikke mailadressene er åpne for alle som ikke har behov for innsyn i dette.