Hallitus Styrelse

Keitä me olemme?  Vilka är vi?

Nasomia johtaa hallitus, jossa jokaisella jäsenmaalla on edustajansa. Seuraavien musiikkijuhlien pitomaa saa valita hallitukseen yhden lisäedustajan. Hallituksessa on siis viisi jäsentä. Joka viides vuosi, yleensä melko pian musiikkijuhlien jälkeen, pidetään edustajienkokous, jossa valitaan uusi hallitus.

Pohjoismainen yhteistyö antaa paljon ja tulee taatusti tarjoamaan vielä enemmän tulevaisuudessa.

Nasom leds av en styrelse där alla medlemsländer har var sin representat. Det landet som står för organiseringen av nästa stämma får välja en extra representant. I styrelsen sitter alltså fem medlemmar. Vart femte år, vanligen ganska snart efter stämman, hålls ett representantmöte, där man utnämner en ny styrelse.

Samarbetet mellan de nordiska länderna ger mycket och kommer säkert att ge ännu mer i framtiden.

Hallitus - Styrelse 2023-2027

Pernilla Södergren

Puheenjohtaja, Ruotsi
Ordförande, Sverige

"Jag är bosatt i Skåne, på landet utanför Lund. Jag arbetar som projektledare på Kulturförvaltningen i Malmö stad och är utbildad sång och körpedagog.

Sedan 1998 har jag varit förbundsdirigent för damkör i Svenska arbetarsångarförbundet och sitter sedan två år tillbaka i styrelsen.

Jag leder bland annat damkören Vox Feminea som jag startade 2006."

"Asun maalla Lundin lähellä Skånessa. Työskentelen projektipäällikkönä Malmön kaupungin Kulttuurihallinnossa. Olen koulutukseltani laulu- ja kuoropedagogi.

Vuodesta 1998 lähtien olen ollut Ruotsin Työväen Musiikkiliiton liittonaiskuoron johtaja. Olen ollut mukana liiton hallituksessa kahden vuoden ajan.

Johdan muun muassa vuonna 2006 perustamaani naiskuoro Vox Femineaa."

Mail: sodergren.baier@gmail.com