Hallitus Styrelse

Keitä me olemme?  Vilka är vi?

Nasomia johtaa hallitus, jossa jokaisella jäsenmaalla on edustajansa. Seuraavien musiikkijuhlien pitomaa saa valita hallitukseen yhden lisäedustajan. Hallituksessa on siis viisi jäsentä. Joka viides vuosi, yleensä melko pian musiikkijuhlien jälkeen, pidetään edustajienkokous, jossa valitaan uusi hallitus.

Pohjoismainen yhteistyö antaa paljon ja tulee taatusti tarjoamaan vielä enemmän tulevaisuudessa.

Nasom leds av en styrelse där alla medlemsländer har var sin representat. Det landet som står för organiseringen av nästa stämma får välja en extra representant. I styrelsen sitter alltså fem medlemmar. Vart femte år, vanligen ganska snart efter stämman, hålls ett representantmöte, där man utnämner en ny styrelse.

Samarbetet mellan de nordiska länderna ger mycket och kommer säkert att ge ännu mer i framtiden.

Hallitus - Styrelse 2023-2027

Pernilla Södergren

Puheenjohtaja, Ruotsi
Ordförande, Sverige

"Jag är bosatt i Skåne, på landet utanför Lund. Jag arbetar som projektledare på Kulturförvaltningen i Malmö stad och är utbildad sång och körpedagog.

Sedan 1998 har jag varit förbundsdirigent för damkör i Svenska arbetarsångarförbundet och sitter sedan två år tillbaka i styrelsen.

Jag leder bland annat damkören Vox Feminea som jag startade 2006."

"Asun maalla Lundin lähellä Skånessa. Työskentelen projektipäällikkönä Malmön kaupungin Kulttuurihallinnossa. Olen koulutukseltani laulu- ja kuoropedagogi.

Vuodesta 1998 lähtien olen ollut Ruotsin Työväen Musiikkiliiton liittonaiskuoron johtaja. Olen ollut mukana liiton hallituksessa kahden vuoden ajan.

Johdan muun muassa vuonna 2006 perustamaani naiskuoro Vox Femineaa."

Mail: sodergren.baier@gmail.com


Yrsa Mortensen

Taloudenhoitaja, Tanska
Kassör, Danmark

"Jeg bor i Aalborg, Danmark. Jeg har i ca. 35 år været i styrelsen for DASOM, hvoraf de sidste 20 år har været som ordstyrer. Jeg synger i HK-Koret i Aalborg, der i 1976 startede som et fagforeningskor.

Jeg sad i mange år som styrelsesmedlem i IDOCO hvor jeg var arrangør for stævnet i 2000 i Aalborg. Jeg har i ca. 12 år siddet som kasserer i NASOM."

"Asun Aalborgissa Tanskassa. Olen ollut DASOMin hallituksessa noin 35 vuotta, joista viimeiset 20 vuotta puheenjohtajana. Laulan aalborgilaisessa HK-koret-kuorossa, joka perustettiin vuonna 1976 ammattiyhdistyksen kuoroksi.

Olin useita vuosia IDOCO:n hallituksessa, jossa olin järjestämässä kansainvälistä musiikkijuhlaa Aalborgiin vuonna 2000. Noin 12 vuoden ajan olen toiminut Nasomin taloudenhoitajana."

Mail: yrsa.mortensen@gmail.com

Elisabeth Fridström

Sihteeri, Ruotsi
Sekreterare, Sverige

"Jag bor i Göteborg och arbetar som personlig assistent. Jag har sjungit i kör sedan 14-årsåldern med några få och korta uppehåll. Nuförtiden sjunger jag i kören Ta Ton.

Jag är kassör både i Svenska Arbetarsångarförbundet och dess Göteborgsdistrikt."


"Asun Göteborgissa ja työskentelen henkilökohtaisena avustajana.
Olen laulanut kuoroissa 14-vuotiaasta lähtien muutamia lyhyitä taukoja lukuunottamatta. Tällä hetkellä laulan Ta Ton -kuorossa.

Olen sekä Ruotsin Työväen Musiikkiliiton että sen Göteborgin piirin taloudenhoitaja."


Mail: eufridstrom@gmail.com

Jaana Palanterä

Jäsen, Suomi
Medlem, Finland

"Olen Raisiossa vuonna 1976 syntynyt suomentaja ja kustannustoimittaja.
Kuorolaulua olen harrastanut 5-vuotiaasta lähtien ja nyt laulan aktiivisesti Helsingebygdens kör -sekakuorossa.

Toimin myös Suomen Työväen Musiikkiliiton ja sen Uudenmaan piirin puheenjohtajana ."


"Jag är född i Reso år 1976 och jobbar som translator och förlagsredaktör.

Jag har sjungit i kör ända sedan jag var 5 år gammal. Nu sjunger jag i Helsingebygdens kör.

Jag är också ordförande i Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet och Förbundets Nylands krets."

Mail: jpalante@gmail.com

Jan Fredrik Nord
Jäsen, Norja
Medlem, Norge

"Jeg er født i Oslo i 1967 og begynte å synge i kor i 1993. Nå synger jeg i Vålerenga Mannskor som 1. tenor. Jeg er nestleder i Norsk Sangerforbund."

"Olen syntynyt Oslossa 1967 ja aloitin kuorourani vuonna 1993. Nykyisin laulan ykköstenorina Vålerenga Mannskor -mieskuorossa.
Olen Norsk Sangerforbund -liiton varapuheenjohtaja."

Mail: jan.fredrik.nord@landkreditt.no