Historia
est. 1946

Nasom genom tiderna

Den första nordiska arbetarsångarstämman arrangerades i Köpenhamn 1946. Denna stämma inspirerade till bildandet av ett nordiskt arbetarsångarförbund och ledde till det att Nordiska Arbetar- och musikerförbundet (NASOM) stiftades den 17 november 1947 i Göteborg. I det konstitutiva mötet enades man också om att arrangera nordiska sångarstämmor vart femte år, turvis i de olika nordiska länderna.

De första länderna som anslöt sig till det nya förbundet var Sverige, Norge och Danmark. Finland blev medlem strax efter medan Island anslöt sig först 1976. Tyvärr lämnade Island det nordiska samarbetet 2004 på grund av att deras nationella förbund upphörde och körerna, som i de flesta fall var fabrikskörer, upplöstes när fabrikerna stängde.

Efter bildandet av NASOM bestämdes att nästa stämma skulle arrangeras 1952 i Göteborg. Stämman hade 6 500 deltagare och sången Det är Norden av Oskar Gyldmark framfördes för första gången. Den har sedan dess sjungits vid alla de nordiska stämmorna.

Sedan 1952 har stämmor arrangerats i följande länder/städer:

1958 Oslo, Norge, där det norska arbetarsångarförbundet samtidigt firade sitt 50-års jubileum.

1962 Tammerfors, Finland.

1967 Aarhus, Danmark, ca. 6 000 sångare deltog.

1972 Stockholm, Sverige, ca. 5 000 deltagare. Stämman öppnades av stadsminister Olof Palme.

1977 Oslo, Norge, 5 700 sångare deltog.

1982 Björneborg, Finland.

1988 Odense, Danmark, 6 000 sångare deltog.

1992 Reykjavik, Island, 1 700 sångare deltog.

1997 Uddevalla, Sverige, 3 000 sångare deltog. Till denna stämma beställdes ett körverk - "En droppe i havet" med text och musik av Anders Dejke och Heikki Valpola. Vid detta tillfälle uruppfördes den av en internordisk kör under ledning av Gunnar Eriksson.

2002 Tromsø, Norge, ca. 2 500 sångare deltog.

2007 Vasa, Finland, ca. 2 400 sångare deltog (inkl. sångare från det dåvarande internationella körförbudet IDOCO).

2012 Landskrona, Sverige. Stämman organiserades i samarbete mellan Sveriges och Danmarks förbund.

2017 Oslo, Norge, ca.950 sångare deltog.

2022 Helsingfors, Finland

Nasom har genom åren arrangerat seminarier och kurser samt sångverkstäder/workshops i samband med sångarstämmor. Kurshållare vid dessa arrangemang har varit renommerade nordiska yrkesmänniskor.

Nasom leds av en styrelse där alla medlemsländer har var sin representat. Det landet som står för organiseringen av nästa stämma får välja en extra representant. I styrelsen sitter alltså fem medlemmar. Vart femte år, vanligen ganska snart efter stämman, hålls ett representantmöte, där man utnämner en ny styrelse.

Samarbetet mellan de nordiska länderna ger mycket och kommer säkert att ge ännu mer i framtiden.