NASOM
Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet          Pohjoismainen Työväen Musiikkiliitto

Välkommen till Nasom!

Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är en samarbetsorganisation för arbetarsångarförbunden i Norden.

NASOM arrangerar gemensamma sång- och musikstämmor runt om i Norden, och medlemsorganisationerna bjuder dessemellan in varandra och körerna i grannländerna till nationella körfestivaler. Inom NASOM ordnas också utbyte av körmusik och dirigentutbildning m.m.

Följande nordiska förbund är medlemmar i NASOM

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund
Norsk Sangerforbund
Suomen Työväen Musiikkiliitto - Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet
Svenska Arbetarsångarförbundet

Ordförandeskapet i NASOM går runt bland medlemsorganisationerna. Från 2012 och under några år framåt är det Norsk Sangerforbund som har ordförande- och sekreterarsysslorna.

Länkar till medlemsförbunden hittar du under fliken kontakter. Där finns också en aktuell adresslista till styrelsemedlemmarna i NASOM. På medlemsförbundens hemsidor finner du bland annat uppgifter om planerade körfestivaler och andra arrangemang.