NASOM

Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet          Pohjoismainen Työväen Musiikkiliitto

Helsinki - Helsingfors 2022
Helsinki - Helsingfors 2022
Esplanadi - Esplanaden
Esplanadi - Esplanaden
Helsinki - Helsingfors
Helsinki - Helsingfors
Nasom 2017 Oslo
Nasom 2017 Oslo

Tervetuloa Nasomin kotisivulle!

Pohjoismainen Työväen Musiikkiliitto, NASOM, toimii Työväen Musiikkiliittojen yhteistyöelimenä Pohjoismaissa.

NASOM järjestää yhteisiä musiikkijuhlia ympäri Pohjolaa. Jäsenliitot pitävät musiikkijuhlien välisenä aikana yhteyttä toisiinsa ja kutsuvat muiden liittojen musiikkiryhmiä esimerkiksi kansallisille musiikkijuhlille. NASOM järjestää myös muun muassa nuottien vaihtoa sekä erilaisia koulutuksia ja kursseja.

Seuraavat pohjoismaiset liitot ovat NASOMin jäseniä:

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (Tanska)
Norsk Sangerforbund (Norja)
Suomen Työväen Musiikkiliitto
Svenska Arbetarsångarförbundet (Ruotsi)

NASOMin puheenjohtajuus kiertää jäsenjärjestöjen kesken viisivuotiskausittain. Suomen Työväen Musiikkiliiton edustajat toimivat NASOMin puheenjohtajana ja sihteerinä viiden vuoden ajan vuodesta 2018 lähtien.

Jäsenliittojen ja jäsenryhmien yhteystiedot on listattu Yhteystiedot-alasivulla. Liittojen kautta saa yhteyden myös NASOMin hallituksen jäseniin. Jäsenliittojen kotisivuilta löytyy paljon tietoa kunkin maan omista musiikkijuhlista ja muista tapahtumista sekä koulutuksista.

Välkommen till Nasom!

Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är en samarbetsorganisation för arbetarsångarförbunden i Norden.

NASOM arrangerar gemensamma sång- och musikstämmor runt om i Norden, och medlemsorganisationerna bjuder dessemellan in varandra och körerna i grannländerna till nationella körfestivaler. Inom NASOM ordnas också utbyte av körmusik och dirigentutbildning m.m.

Följande nordiska förbund är medlemmar i NASOM

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund
Norsk Sangerforbund
Suomen Työväen Musiikkiliitto - Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet
Svenska Arbetarsångarförbundet

Ordförandeskapet i NASOM går runt bland medlemsorganisationerna. Från 2012 och under några år framåt är det Norsk Sangerforbund som har ordförande- och sekreterarsysslorna.

Länkar till medlemsförbunden hittar du under fliken kontakter. Där finns också en aktuell adresslista till styrelsemedlemmarna i NASOM. På medlemsförbundens hemsidor finner du bland annat uppgifter om planerade körfestivaler och andra arrangemang.