Helsinki - Helsingfors

Helsingin kartta
Karta över Helsingfors


Kävelyreittejä Helsingissä            
Promenadrutter i Helsingfors


Kävelykierros Töölönlahdella
Bromenad vid Tölöviken, brochyren på engelska


Suomenlinna
Sjöfästningen Sveaborg/Suomenlinna