KIITOS - TACK

NASOM 2022

Linkki Juhlakertomukseen                                           Länk till Festivalberättelsen

Helsinki kiittää kaikkia juhlille osallistuneita!

Helsinki kiittää kaikkia juhlille osallistuneita!

Kolme päivää meni kuin siivillä, oli soittoa, laulua, naurua ja iloisia kohtaamisia niin uusien kuin vanhojenkin tuttavien kanssa.

Voimme ylpeinä todeta, että kyllä Pohjoismaissa on erinomaisia harrastajamuusikoita! Toivottavasti löysitte yhteistyöryhmiä, joiden kanssa voi suunnitella vaikkapa yhteiskonsertteja seuraavia Nasomin juhlia odotellessa.

Tässä yhteydessä on syytä kiittää kaikkia talkoolaisia, juhlatoimikuntaa ja muita yhteistyökumppaneita. Olette käyttäneet omaa aikaanne Pohjoismaisen liittomme hyväksi pyyteettömästi ja talkoohengessä. Ilman teitä ei näitä juhlia olisi saatu kasaan, tuhannet kiitokset kaikille!

Suomen puheenjohtajakausi päättyy virallisesti lokakuussa edustajiston kokouksessa Turussa. Seuraava puheenjohtaja ja sihteeri löytyvät Ruotsista.

Jos teillä on kivoja tunnelmakuvia, lähettäkää niitä ihmeessä meille, valitsemme julkaistaviksi muutamia: nasom.suomi@gmail.com

Helsingfors tackar alla som var med på festivalen!

Helsingfors tackar alla som var med på festivalen!

Tre dagar flög förbi, det var orkestermusik, sång och glada möten med såväl nya som gamla bekanta.

Vi kan med glädje säga, att det i Norden finns ypperliga amatörmusiker! Jag hoppas att ni knöt kontakter med nya musikgrupper och kan till exempel planera gemansamma konserter medan ni ivrigt väntar på nästa stämma!

Jag vill tacka alla frivilliga hjälpredor, festkomitén och andra samarbetspartner. Ni har osjälviskt gett oss er tid i en äkta talkoanda. Utan er skulle vi inte vara här nu, tusen tack till er alla!

Finlands orförandeskap tar officiellt slut i oktober, då representantskapsmötet hålls i Åbo/Turku. Nästa ordförare och sekreterare kommer från Sverige.

Har ni bilder som vi kunde publisera här på hemsidan, skicka gärna dem till oss, så väljer vi ut några bland dem: nasom.suomi@gmail.com