Nasom 2022

Pohjoismaiset musiikkijuhlat 9.-12.6.2022  Nordiska stämman 


Tapahtuman järjestää Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM) eli Yhteispohjoismainen Työväen Laulajien ja Soittajien liitto, jonka juuret ovat työväenliikkeessä.

NASOM järjestää joka viides vuosi yhteispohjoismaiset musiikkijuhlat. Vuonna 2017 järjestäjänä toimi Norja, ja vuonna 2022 on Suomen vuoro.

Tervetuloa Helsinkiin 9.-12.6.2022!

*******************************************************

Arrangementet er i regi av Nordiska arbetarsongar -och musikerforbundet, en nordisk sammenslutning av sang- og musikkforbund med røtter i arbeiderbevegelsen.

Hvert 5. år arrangerer NASOM et nordisk stevne. I 2017 var det Norge og i 2022 er det Finland sin tur. Mer historie rundt arrangementet finnes på NASOM sine hjemmesider.

Velkommen til Helsingfors 9.-12.6.2022!