Nasom 2022

Pohjoismaiset musiikkijuhlat         Nordiska musikfestivalen

Tapahtuman järjestää Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM) eli Yhteispohjoismainen Työväen Laulajien ja Soittajien liitto, jonka juuret ovat työväenliikkeessä.

NASOM järjestää joka viides vuosi yhteispohjoismaiset musiikkijuhlat. Liiton historian 16. musiikkijuhlat järjestetään Suomessa.

Tervetuloa Helsinkiin 9.-12.6.2022!

Arrangementet er i regi av Nordiska arbetarsongar -och musikerforbundet, en nordisk sammenslutning av sang- og musikkforbund med røtter i arbeiderbevegelsen.

Hvert 5. år arrangerer NASOM et nordisk stevne. I 2022 er det Finland sin tur. Mer historie rundt arrangementet finnes på NASOM sine hjemmesider.

Velkommen til Helsingfors 9.-12.6.2022!