Sponsorit - Sponsorer

Kiitokset kaikille tukijoillemme!  - Tack till alla våra understödjare!

Suomen Työväen Musiikkiliitto
Lector Kustannus Oy
Paavalin ja Kallion seurakunnat